Geodetická kancelář Semily

Geometrický plán pro rozdělení a změnu hranice pozemku

Jedná se o vytvoření nové hranice, či změny stávající hranice pozemku dle požadavku objednatele a vyhotovení geometrického plánu s označením nových parcel a určením jejich výměr. Při zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí je nutné předložit spolu s geometrickým plánem souhlas s dělením či scelováním pozemků vydaný místně příslušným stavebním úřadem.

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám

the best replica watches in the world have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum. their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for https://fakerolex.is/ usa. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best sellswatches. reliable cheap swiss fake richard mille online store. best replica richard mille review could very well meet the requirements among engineering, sports and business.