Geodetická kancelář Semily

Geometrický plán pro rozdělení a změnu hranice pozemku

Jedná se o vytvoření nové hranice, či změny stávající hranice pozemku dle požadavku objednatele a vyhotovení geometrického plánu s označením nových parcel a určením jejich výměr. Při zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí je nutné předložit spolu s geometrickým plánem souhlas s dělením či scelováním pozemků vydaný místně příslušným stavebním úřadem.

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám

https://www.high-endrolex.com/17
https://www.high-endrolex.com/17