Geodetická kancelář Semily

Užitečné odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a jejich vyhledání s náhledem v katastrální mapě.

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků

Informace ke zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků, postup a požadavky pro zpřesnění dosavadních vlastnických hranic.

Formuláře pro podání na KN

Veškeré formuláře týkající se podání pro katastr nemovitostí, jako jsou zápisy dokončených či rozestavěných budov, záznamová a vkladová řízení, změna údajů v katastru a mnoho dalších.

Archivní mapy

Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Výstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF, který si můžete stáhnout a vytisknout. Aplikace využívá aktuální údaje katastru nemovitostí, které díky tomu nebudete muset vyplňovat. Potřebujete znát pouze název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně čísla pozemků (čísla popisná u budov).

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí

V tomto terminologickém slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí najdete vysvětlení veškerých pojmů týkajících se zeměměřictví a katastru.

 

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám