Geodetická kancelář Semily

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Jedná se o vyhotovení geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Právo věcného břemene je spojeno s vlastnictvím nemovitosti, nebo patří určité osobě. Geometrický plán se vyhotovuje pouze v případě, má-li být věcné břemeno zřízeno na části pozemku.

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám

https://www.high-endrolex.com/17
https://www.high-endrolex.com/17