Geodetická kancelář Semily

Vytyčení vlastnické hranice pozemků

je zeměměřickou činností, při které dojde k fyzickému označení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Pro správné vytyčení pozemku je nutné využití všech dostupných podkladů - především platné katastrální mapy a výsledků předchozích zeměměřických činností v daném místě. S průběhem vytyčené hranice se seznamují sousední vlastníci pozemků. Výsledkem vytyčovacích prací je označení lomových bodů hranice v terénu předepsaným způsobem, vyhotovení vytyčovacího náčrtu a vytyčovacího protokolu, které se předávají objednavateli a kopie se zasílá jak sousedním vlastníkům pozemků, tak se zakládá na příslušné katastrální pracoviště.

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám

the best replica watches in the world have always been concerned about a trend for watchmakers carry forward its fine traditions infused with strong momentum. their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for https://fakerolex.is/ usa. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best sellswatches. reliable cheap swiss fake richard mille online store. best replica richard mille review could very well meet the requirements among engineering, sports and business.