Geodetická kancelář Semily

Vytyčení vlastnické hranice pozemků

je zeměměřickou činností, při které dojde k fyzickému označení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Pro správné vytyčení pozemku je nutné využití všech dostupných podkladů - především platné katastrální mapy a výsledků předchozích zeměměřických činností v daném místě. S průběhem vytyčené hranice se seznamují sousední vlastníci pozemků. Výsledkem vytyčovacích prací je označení lomových bodů hranice v terénu předepsaným způsobem, vyhotovení vytyčovacího náčrtu a vytyčovacího protokolu, které se předávají objednavateli a kopie se zasílá jak sousedním vlastníkům pozemků, tak se zakládá na příslušné katastrální pracoviště.

Rychlý kontakt

Kancelář

Pekárenská 34
Semily
513 01

Fakturační údaje

Ing. Jan Král
M. Alše 620
Semily
513 01
IČ: 86699555

Napište nám